Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


જનાબ મૌલાના અર્શદ અહેમદ મીર સાહેબ,ધી સુરતી સુન્ની વોહરા મુસ્લિમ એજ્યુકેશન સોસાયટી ના (ચેરમેન) સલીમ.એફ.પટેલ સાહેબ,(પ્રેસિડેન્ટ) અહેમદ ઉનીયા સાહેબ,(ઓનરેરી સેક્રેટરી) યુસુફ આઈ.પટેલ સાહેબ,(ટ્રેઝરર) એમ.એમ ભાણા પટેલ સાહેબ, (અસિસ્ટેન્ટ સેક્રેટરી) જિયાઉદ્દીન એ.કાઝી સાહેબ, નોઅનેસુરતી સુન્ની વોહરા વેલ્ફેર ફાઉન્ડેશન યુકે ના સેક્રેટરી જનાબ ખલીલ બદાત નો શુક્રિયા,અમને આ કામ માટે પૂરતો સાથ સહકાર આપયો અમારી હોંસલા અફઝાઈ કરી,જઝાકઅલ્લાહ.

BLOG CATEGORIES

/
VIEW ALL

આ વેબસાઈટ થી દુનિયા માં વસતા આપણી કોમ ના લોકો એકબીજા સાથે જોડાય,સમાજ માટે ઉપયોગી એવા પોતાના વિચારો રજુ કરે,કોમ ને નવો ઉત્સાહ અને જોમ આપે,વિવિધ કેટેગરીમાં પોતાના ફિલ્ડ નું નોલેજ અહીં લખે,જેથી સમાજ ના બીજા લોકો ને પણ એનો ફાયદો થાય,આ વેબસાઈટ પર રજીસ્ટર્ડ કરવું જરૂરી છે,આ વેબસાઈટ માટેતમારા કિંમતી સલાહ સૂચન ને આવકાર છે,અમારો ઈમેલ છે worldsuratsunnivohra @gmail .com.

welcome to world surti sunni vohra jammat

Welcome to World Surti Sunni Vohra JammatSurat Sunni Kathoria Vohra Jamaat

I Arshad Ahmed Meer heartily wishes you all the success for creating website and blogs for our community Surti Sunni Kathoriya Vohra Jamaat.....

Continue

The Surtee Sunni Vohra Muslim Education Society

I Salim F. Patel on behalf of the Surtee Sunni Vohra Muslim Education Society, thanking you and applaud you for your ideas, Input and enthusiasm towards our community. I would .....

ContinueRander Sunni Vohra Panchayat

In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content......

Continue

The Young Surti Sunni Vohra Muslim Welfare Society

The Young Surti Sunni Vohra Muslim Welfare Society.....

ContinueWorld Surti Sunni Vohra Jammat

About, We are launching "World Surti Sunni Vohra Jammat" blog (website) where people from our community can connect and interact with each other, further they can post their ideas.....

Continue